Gyldendal Uddannelse

Udtalelse om Jette Brinkel Rosenberg

Jeg har i arbejdsmæssig sammenhæng kendt Jette Rosenberg siden 2004, hvor jeg som ansvarlig for Redaktionen for Fremmedsprog hos Gyldendal Uddannelse indledte et tæt samarbejde med hende, da jeg knyttede hende som ekstern redaktør og medforfatter til udviklingen af det store lærebogssystem til franskundervisningen i grundskolen Allez hop ! 7 – 9. 

Den danske udgave af systemet, som Jette Rosenberg har stået for udviklingen af, er en omfattende og radikal bearbejdning af et svensk system af samme navn. På grund af forskelle mellem de svenske og de danske skolemyndigheders krav har det været nødvendigt at foretage store ændringer i forhold til den svenske udgave. Ikke mindst sidste trin Allez hop ! 9, som forbereder grundskolens afgangsprøve, har nødvendiggjort ændringer, således at over halvdelen af denne årgangs materiale er nyforfattet af Jette Rosenberg.

Med udgivelsen af dette sidste trin af systemet i foråret 2010 fremstår dette materiale som det danske markeds mest moderne, omfattende og anmelderroste franske undervisningssystem.

Sideløbende hermed har hun for Gyldendal været medforfatter til større digitale udgivelser til engelskundervisningen, bl.a. det af Undervisningsministeriet prisbelønnede Globetrekking samt fritstående engelske webtestmaterialer.

De materialer, Jette Rosenberg har været med til at udvikle, omfatter alle medierne bog, lyd og digitale formater, som hun alle mestrer til fulde.

Gennem det efterhånden mangeårige samarbejde har jeg lært Jette Rosenberg at kende som en fagligt særdeles kompetent person, både for så vidt angår det redaktionelle håndværk og for så vidt angår den sprogligt faglige viden og indsigt i fransk og engelsk, og ikke mindst i hendes pædagogiske sans.

Endvidere kender jeg hende som uhyre målbevidst, flittig og ordholdende i henseende til overholdelse af afleveringsterminer, ligesom hun trods en vis stædighed, når det kommer til overholdelsen af de faglige standarder, har været god og behagelig at samarbejde med.

Som et sidste kendetegn ved Jette Rosenberg vil jeg nævne hendes store og aldrig svigtende overblik over komplicerede stofsammenhænge kombineret med fantasi og kreativitet, hvilke sidste egenskaber i særlig grad har gjort sig gældende i de mangeartede pædagogiske opgaver og elevaktiviteter, hun har udarbejdet i lærervejledningerne til de ovennævnte udgivelser.

Jens Bendtsen

Seniorredaktør

Gyldendal Uddannelse

Klareboderne 3

1001 København K

jens_bendtsen@gyldendal.dk

Direkte telefon: 33 75 55 09